STACJA
LABORATORIUM

DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW, ANIMATORÓW

CEK - Stacja laboRatorium

„Stacja laboratorium” to zaproszenie do wymiany praktyk: edukacyjnych, animacyjnych, pedagogicznych. Zazwyczaj oferta skierowana do nauczycieli oznacza w praktyce warsztaty dla uczniów. My odwracamy ten porządek. „Stacja laboratorium” to przestrzeń dla nas – tych, którzy na co dzień dzielą się wiedzą i energią z innymi grupami odbiorców. To uwaga skierowana na wyrażenie i próbę zaspokojenia indywidualnych potrzeb warsztatowych.

W czasie zajęć postawimy także pytania:
Gdzie szukać inspiracji?
W jaki sposób poprawić komunikację?
Jak rozpoznać potrzeby swoje i grupy?
Czy – i jak – teatr może być narzędziem w pracy nauczyciela?

W ramach „Stacji laboratorium” zapraszamy na warsztaty oraz premiery belferskie. Więcej informacji o bieżących wydarzeniach w Aktualnościach.

Zapraszamy także do korzystania z zeszytów metodycznych powstałych w ramach projektu „Twórczo z teatrem”.


1-cek-wsvg
logo-tkUntitled-1-copy
CEK-logo