KOMUNIKACJA, WSPÓŁPRACA

KIM JESTEM, A KOGO WIDZISZ?

CEK - Warsztaty dla grup zorganizowanych - Komunikacja współpraca

„Jeśli nie przywiązujemy wagi do własnych potrzeb,
może się okazać, że dla innych też nie będą one ważne”.

Marshall B. Rosenberg,
Porozumienie bez przemocy. O języku życia

Zapraszamy na zajęcia o komunikacji i współpracy – będziemy pracować nad porozumieniem bez przemocy. Idea ta oparta jest na wzajemnym szacunku i wiąże się z kontaktem z innymi i samym sobą. Wykorzystanie komunikacji bez przemocy uwrażliwia na dostrzeganie potrzeb drugiej osoby. Współczesny język, nastawiony na krytykę i oceny, w istotny sposób utrudnia porozumiewanie się między ludźmi, wpływając na nasze relacje z nimi. Zaproponowanie zajęć skupionych wokół obserwacji, wyrażania potrzeb, intencyjności i empatii to kolejny krok do budowania wspólnoty i nauka komunikowania się na różnych płaszczyznach. W pracy z grupą skupimy się na typach osobowości i fazach procesu, by z dużą uważnością zadbać o poszczególne jednostki.

W ramach zajęć z komunikacji poruszymy także wątek autoprezentacji – nauczymy się, w jaki sposób poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne komunikujemy się na zewnątrz, w jaki sposób pokazujemy, kim jesteśmy. Jak mówi o nas ubiór, rekwizyty, kontekst? Poznamy także sposób konstruowania wypowiedzi publicznych, techniki antystresowe, przećwiczymy mowy wygłaszane w czasie oficjalnych i mniej oficjalnych spotkań.

Na początek – spotkajmy się w teatrze.

logo-tkUntitled-1-copy
CEK-logo