CENTRUM
EDUKACJI KULTURALNEJ

CEK-logo

PRZESTRZEŃ RÓŻNYCH SPOJRZEŃ I PERSPEKTYW.
MIEJSCE SPOTKAŃ, WARSZTATÓW, WYKŁADÓW, WYMIANY MYŚLI I PRAKTYK.

 CO WE WRZEŚNIU SŁYCHAĆ W CEK-u?

Słowem wstępu – wprowadzenie do spektaklu „Podróż za jeden uśmiech” w reż. Piotra Ratajczaka

01. PIĄTEK  |  18.30

„Nie rób scen. Czytelnia lektur szkolnych” – czytanie dramatu „Tango” Sławomira Mrożka

14. CZWARTEK  |  10.00

14. CZWARTEK  |  12.00

Gdy rodzice są w teatrze… w czasie spektaklu „Moralność pani Dulskiej”

17. NIEDZIELA  |  18.00

Słowem wstępu – wprowadzenie do spektaklu „Kotka na gorącym blaszanym dachu” w reż. Radosława Stępnia

28. CZWARTEK  |  18.30

29. PIĄTEK  |  18.30

1-CEK-Home-Szablon

AKTUALNOŚCI →

str-CEK-Home-Szablon

Dla dorosłych odbiorców indywidualnych

gggCEK-Home-Szablon

Dla grup zorganizowanych

k-CEK-Home-Szablon

Warsztaty dla dzieci

gCEK-Home-Szablon-1

Dla nauczycieli, edukatorów i animatorów

Nasze działania skupiają się wokół prostych haseł, które stoją w centrum idei tego Teatru i mocno wiążą się z pedagogiką teatru:

dialog / wymiana myśli / wielość głosów / niezależność / poszerzanie pola widzenia / doświadczanie / łączenie sztuk / wiedza / refleksja / rozumienie / porozumienie / rozwój / inspiracja / zabawa / sprawczość 

ZAPRASZAMY DO TEATRALNEJ WSPÓŁOBECNOŚCI CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ ZGROMADZONĄ WOKÓŁ TEATRU KOCHANOWSKIEGO.

Chcemy być dyskusją toczącą się równolegle do tej, którą wzbudza współczesny teatr i inne dziedziny sztuk. Będziemy je łączyć, przeplatać, kreować przestrzeń dialogu między nimi. 

Centrum Edukacji Kulturalnej pozwoli uczestnikom spotkań obcować ze sztuką teatru poprzez twórcze działania.

 Nasza oferta edukacyjna obejmuje warsztaty dla widzów indywidualnych, w czasie których każdy będzie mógł dotknąć praktyk teatralnych na różnych polach – krytyki, pracy z ciałem, głosem, wyobraźnią, fotografią teatralną, dramaturgią, a także zajęcia dla grup studenckich, uczniowskich i przedszkolnych.

Powołujemy także Teatralną Radę Młodych, by podjąć rozmowę z młodymi ludźmi o tym, czym dla nich jest teatr i jakiego teatru poszukują dla siebie.

Spotkajmy się w teatrze, na scenie, we wspólnych działaniach, czytaniach i dyskusjach!

Nasza oferta będzie wciąż obrastać w nowe inspiracje, by poszerzać pole i docierać do jak największego grona odbiorców. Będziemy zapraszać do współpracy merytorycznej, artystycznej, refleksyjnej i mamy nadzieję, że odpowiemy na Wasze potrzeby, proponując różne aktywności, wykraczające poza utarte praktyki i ścieżki.

Zapraszamy Was do rozmowy, do słuchania, komunikowania swoich potrzeb, do zajęcia miejsca i stanowiska.

Wśród dezyderatów wyznaczających kierunki rozwoju Teatru wybrzmiewa silny akcent na otwartość, ryzyko artystyczne, wolność, rozwój, doświadczanie. 

Spotkajmy się przed spektaklem, spotkajmy się po nim. Spotkajmy się w pytaniu, wątpliwości i w pomyśle. 

OTWIERAMY MIEJSCE
OTWIERAMY DIALOG
OTWIERAMY PRZESTRZEŃ
OTWIERAMY SIĘ

Centrum Edukacji Kulturalnej

3-cek
2-cek
1-cek
logo-tkUntitled-1-copy
CEK-logo