PRZESTRZEŃ
I CIAŁO

EKSPRESJA | ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA | WPŁYW PRZESTRZENI NA RELACJE | GŁOS JAKO NARZĘDZIE | EMOCJE W DIALOGU 

CEK - Warsztaty dla grup zorganizowanych - Przestrzeń i ciało

Spotkania mają wprowadzić uczestników w obszar pogłębionej refleksji na temat przestrzeni oraz będą próbą zbadania tego, jak ciało dopasowuje się i zmienia pod wpływem miejsca, w którym się znajduje. Poprzez twórcze działania będziemy zastanawiać się, czym jest przestrzeń, tworzyć abstrakcyjne przestrzenie i przestrzenne struktury, wykorzystując pracę z ciałem, ruch, ekspresję i świadomość ciała. Używając narracji związanej z architekturą, spróbujemy przeanalizować, w jaki sposób przestrzeń wpływa na relacje interpersonalne, na odczytywanie cielesnych impulsów drugiej osoby. Podejmiemy także perspektywę analizującą relację ludzi do miejsc, wynikającą z intymnego doświadczenia ludzkiego ciała. Oddanie przy pomocy swoich ciał definicji danej przestrzeni jest próbą budowania dialogu z własnym ciałem, obecności i relacyjności.

Osobnym wątkiem będzie wykorzystanie świadomości całego ciała do wydobywania dźwięków, wypowiadania słów i dłuższych fraz, w którym głos potraktujemy jako narzędzie budowania relacji z sobą i światem. Spróbujemy rozpoznać całą paletę emocji kryjących się w barwie głosu. Położymy nacisk na koordynację: oddychania, fonacji, artykulacji, rezonansu. 

logo-tkUntitled-1-copy
CEK-logo