TWÓRCZO Z TEATREM 2022

CEK - Horyzonty teatru - Warsztaty do spektakli

„Twórcze nauczanie to podejście dydaktyczne, które czyni z procesu uczenia się działanie bardzo interesujące, zajmujące,
a nawet ekscytujące i efektywniejsze niż tradycyjne. To rozwijanie i modyfikowanie materiałów oraz sposobów nauczania, które rozbudzają zainteresowania uczniów i ich motywację do uczenia się.”
Krzysztof J. Szmidt


Twórczo z Teatrem 2022

To kontynuacja Projektu Twórczo z Teatrem, który realizowany jest od roku 2017 w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

  • Przygotowuje i pozwala kształtować kompetencje kluczowe uczennic i uczniów. 
  • Umożliwia wszystkim uczestniczkom i uczestnikom bezpośredni kontakt ze sztuką teatru.
  • Inspiruje do działań praktycznych, umożliwia rozwijanie wiedzy, uczy krytycznego myślenia.
  • Przygotowuje do świadomego uczestnictwa w kulturze.
  • Zgodny z podstawami programowymi.

 Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie:

1.      Uczennice i uczniowie:
·    oglądają 3 wybrane przedstawienia Teatru w roku 2022
·    uczestniczą w warsztatach inspirowanych przedstawieniami
·    uczestniczą w zajęciach edukacyjnych w szkole, nawiązujących do przedstawień.

2.      Nauczycielki i nauczyciele:
·    uczestniczą w Premierach belferskich oraz w debatach popremierowych i spotkaniach z twórczyniami i twórcami przedstawień
·    otrzymują materiały dydaktyczne, inspirujące do realizacji zajęć edukacyjnych
·    wykorzystują w czasie zajęć edukacyjnych wybrane przez siebie materiały edukacyjne
·   otrzymują certyfikat uczestnictwa w projekcie Twórczo z Teatrem 2022.

 

O PROJEKCIE

Twórczo z Teatrem to autorski projekt edukacyjny Michaliny Butkiewicz, zapoczątkowany w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w styczniu 2017 roku, objęty  w latach 2017–2020 patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Opolskiego.

Projekt edukacyjny, który powstał z idei twórczego nauczania i marzenia o szkole wolnej, poszukującej i radosnej, która nie tylko umożliwi w trakcie edukacji każdej uczennicy i każdemu uczniowi kontakt ze Sztuką, ale Sztukę będzie wykorzystywać jako codzienną pomoc w nauczaniu. Marzenia o szkole, w której pedagożki i pedagodzy są przekonani, że realizowanie podstaw programowych może być procesem twórczym i jednocześnie kształtującym kompetencje kluczowe uczennic i uczniów.

Program i charakter Projektu opierają się na następujących założeniach:

1. Kontakt uczniów z kulturą jest warunkiem niezbędnym dla wszechstronnego rozwoju człowieka.
2. Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczennic i uczniów do samodzielnego i świadomego uczestnictwa w kulturze.
3. Szkoła jest miejscem, które inspiruje uczennice i uczniów do kontaktu z kulturą wysoką.
4. Nauczanie: języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii sztuki, historii muzyki, etyki, filozofii oraz innych przedmiotów może być realizowane tylko z uwzględnieniem uczestnictwa w kulturze.
5. Sztuka teatru, łącząca w sobie cechy i materię wielu dziedzin sztuki, w sposób szczególny wzbogaca możliwości edukacyjne szkoły.
6. Praca polonisty przygotowuje uczennice i uczniów do odbioru każdego dzieła sztuki: tekstu literackiego, dzieła plastycznego, muzycznego, publicystyki powstałego w różnych konwencjach od satyry i komedii do tragedii.
7. Analiza tekstu kultury nie kończy się ograniczającą, jedyną, kanoniczną interpretacją, ale wynika także z doświadczeń współczesności.
8. Przedstawienie teatralne, w odróżnieniu do innych rodzajów sztuki, zawsze daje nową lub korespondującą z istniejącymi, interpretację tekstu literackiego.
9. Podręcznik szkolny jest jedną z wielu pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w szkole, ale nie może być jedyną.

Założenia te znalazły swoje urzeczywistnienie
w Projekcie Twórczo z teatrem.

Do wybranych premier każdego sezonu teatralnego przygotowywane są specjalne działania edukacyjne. Ich celem jest twórcze spotkanie młodzieży ze spektaklem – tekstem kultury, które zainspiruje nauczycieli do wykorzystania go jako nowej formy realizacji zadań edukacyjnych. Pozwala na interesujący i nowoczesny sposób realizacji podstaw programowych wielu przedmiotów.

Kontakt z żywą sztuką poszerza możliwości edukacyjne szkół. Wykracza poza podręczniki i ożywia klasowo – lekcyjny model pracy.

Wyzwala w uczennicach i uczniach samodzielność myślenia i kreatywność działania. Umożliwia kształtowanie kompetencji kluczowych.

Nauczycielki i nauczyciele, uczestniczący w Programie, otrzymują zeszyty metodyczne, zawierające scenariusze lekcji lub materiały edukacyjne opracowane dla tych przedstawień, których treści i artystyczne wizje pozwalają na wykorzystywanie w realizacji podstaw programowych wielu przedmiotów.

Uczennice i uczniowie uczestniczą w autorskich warsztatach edukacyjnych, opracowywanych do wybranych przedstawień. Biorą także udział w spotkaniach z twórcami, w dyskusjach dotyczących licznych aspektów sztuki teatru.

Ma to szczególnie ważne i otwierające znaczenie dla młodzieży uczęszczającej do szkół w małych ośrodkach.

 

 

 

 

 

W najbliższym czasie proponujemy Państwu:


1.     Premierę belferską spektaklu „Ziemia obiecana” według Władysława Reymonta, w reżyserii Piotra Ratajczaka (o terminie poinformujemy niebawem).
2.     Warsztaty edukacyjne dla młodzieży, wprowadzające lub podsumowujące każdy ze spektakli, a także warsztaty z zakresu szeroko pojętej kultury oraz edukacji teatralnej.

Uwagi organizacyjne:

  • Po każdej Premierze belferskiej odbędzie się spotkanie i debata z twórczyniami i twórcami oraz przedstawione zostaną propozycje materiałów do zajęć edukacyjnych.
  • By zgłosić chęć udziału w projekcie Twórczo z Teatrem 2022  oraz bezpłatną wejściówkę na Premierę belferską, prosimy o wiadomość: edukacja@teatropole.pl.
  • Warsztaty dla uczennic i uczniów odbywają się przed lub po spektaklu, według zapotrzebowania zgłoszonego przez Nauczyciela w dniu rezerwacji biletów.
  • W sytuacji zmienionych obostrzeń pandemicznych Teatr zaproponuje alternatywne terminy lub formułę.
  • Udział w Projekcie jest nieodpłatny.

      Karta Uczestnika Projektu do pobrania.

  

Michalina Butkiewicz – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nauczycielka języka polskiego w liceach ogólnokształcących i gimnazjach, doradczyni metodyczna w placówkach doskonalenia nauczycieli.

W latach 2000–2010 stworzyła i prowadziła w Szczecinie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli DYS…KURS – niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli o uprawnieniach placówki publicznej.

W roku 2000 rozpoczęła autorską działalność edukatorską w zakresie kształcenia kulturowego, rozumianego jako stały dostęp młodzieży do różnych dziedzin sztuki w trakcie edukacji. Opracowała i wdrożyła programy edukacyjne oparte na współpracy nauczycieli z teatrami i kinami, które umożliwiają wykorzystywanie spektakli teatralnych, filmów jako tekstów kultury, w realizacji treści podstaw programowych języka polskiego, ale także wielu innych przedmiotów, jak: historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii, matematyki, zajęć wychowawczych…

Współpracuje z Akademią Filmową Multikina, pisząc scenariusze wykorzystujące filmy w lekcjach języka polskiego. Opracowała i koordynowała projekt edukacyjny kierowany do uczniów i nauczycieli: „Teatroteka. Laboratorium Kreatywności” dla Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.

Od 2016 roku prowadzi projekt edukacyjny „Twórczo z teatrem” w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. W Teatrze Powszechnym w Łodzi tworzy materiały edukacyjne do projektu teatralnego „Dziecko w sytuacji”. W Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hubnera w Warszawie organizuje „ Premiery belferskie”, przygotowując wraz z zespołem nauczycieli materiały dydaktyczne.

Współpracowała także z: Teatrem Współczesnym w Szczecinie, Teatrem Polskim w Bydgoszczy, Teatrem Lalek Pleciuga w Szczecinie.

W ramach Festiwalu Teatru dla Dzieci i Młodzieży – Korczak, w czasie Światowego Kongresu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży (2014), opracowała i koordynowała teatralny projekt edukacyjny „ Działania teatralne jako metoda edukacji”.

Autorka artykułów w pismach: „Polonistyka” i „Polski w praktyce”.

W latach 2005–2009 pełniła funkcję przewodniczącej oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w Szczecinie, a w latach: 2009–2014 sprawowała funkcję przewodniczącej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów z siedzibą w Warszawie.

 

MATERIAŁY METODYCZNE DO POBRANIA

BadaniaScisleTajneOpolePostAll_Kuklinska
Amator_TK_Post300
mistrz-300
podroz-300
Balladyna-net2-300×300-1
Romeo-insta-180×180-1
Watpliwosc-home-180×180-1
czeski-180×180-1
Kolaboranci-home-180×180-1
Zdziczenie-home-2393×1087-180×180-1
Moralnosc-net-180×180-1
Bez-insta-180×180-1
slub-insta-180×180-1
arrow-b
logo-tkUntitled-1-copy
CEK-logo