HORYZONT.EDUKACJA

ZESZYTY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI


Przygotujemy materiały dla nauczycieli do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów. Proponowane scenariusze będą ściśle powiązane z podstawą programową i stanowić mają inspirację do samodzielnej pracy.

Materiały edukacyjne będą dostępne na zasadzie wolnej licencji.

Projekt „Horyzont. Edukacja” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje. Edycja 2022”.

Projekt „Horyzont. Edukacja” finansowane są przez Samorząd Województwa Opolskiego.

2022_NCK_dofinans_interwencje-rgb
Wspolfinansowane-przez-Samorzad-Wojewodztwa-Opolskiego-wersja-pozioma
logo-tkUntitled-1-copy
CEK-logo