HORYZONT.EDUKACJA

ZESZYTY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI


Przygotujemy materiały dla nauczycieli do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów. Proponowane scenariusze będą ściśle powiązane z podstawą programową i stanowić mają inspirację do samodzielnej pracy.

Materiały edukacyjne są dostępne na zasadzie wolnej licencji.

Scenariusz zajęć na podstawie sztuki "Kocham Cię" Krista Sagora

Scenariusz zajęć na podstawie sztuki "Ptasilot" Anah Filou

Teatralny Zeszyt Ćwiczeń do spektaklu "Miejskie Ziółka"

Teatralny Zeszyt Ćwiczeń do spektaklu "Badania Ściśle Tajne"

Projekt „Horyzont. Edukacja” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje. Edycja 2022”.

Projekt „Horyzont. Edukacja” finansowane są przez Samorząd Województwa Opolskiego.

2022_NCK_dofinans_interwencje-rgb
Wspolfinansowane-przez-Samorzad-Wojewodztwa-Opolskiego-wersja-pozioma
logo-tkUntitled-1-copy
CEK-logo