PRYZMATY TEATRALNE

ZESZYTY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI


Przygotujemy materiały dla nauczycieli do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów. Proponowane scenariusze będą ściśle powiązane z podstawą programową i stanowić mają inspirację do samodzielnej pracy.

Materiały edukacyjne będą dostępne na zasadzie wolnej licencji.

logo-tkUntitled-1-copy
CEK-logo