Wielu dramatopisarzy uznaje, że w teatrze dla dzieci i młodzieży należy poruszać kwestie ważne dla rozwoju osobistego i istotne dla całej naszej społeczności. W związku z tym zapraszamy na czytania performatywne, które będą nie tylko słuchaniem, ale także rozmową na wiele ważnych dla najmłodszych tematów.

3 listopada, godz. 11.00
„Stalowy wilk” Katarzyna Matwiejczuk
(opieka reżyserska: Gosia Dębska)
czytanie performatywne

wiek: 10+

Czy trzeba być grzecznym?
A co to w ogóle znaczy „być grzecznym”? Czy można być grzecznym i wolnym jednocześnie? Jak
wyzwolić się z okowów Ciemności – na dodatek jeśli się w niej mieszka – i jaką rolę w tym wszystkim
odegra stalowy wilk?

Przyjdzie. Przeczytamy. Przekonacie się.

Tekst nagrodzony w 32. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży organizowanym przez
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Czytanie odbędzie się w ramach projektu edukacyjnego „Pryzmaty teatralne”, finansowanego ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury oraz przez Samorząd Województwa Opolskiego.