Wielu dramatopisarzy uznaje, że w teatrze dla dzieci i młodzieży należy poruszać kwestie ważne dla rozwoju osobistego i istotne dla całej naszej społeczności. W związku z tym zapraszamy na czytania performatywne, które będą nie tylko słuchaniem, ale także rozmową na wiele ważnych dla najmłodszych tematów.

7 października 2022, godz. 11.00
„Jak umierają słonie duże i ciężkie” Mariusz Gołosz

(opieka reżyserska: Michał Buszewicz)
czytanie performatywne

wiek: 8+
koszt: 5zł od osoby

Sztuka w subtelny sposób porusza temat żałoby i emocji, które towarzyszą młodym ludziom po
stracie bliskiej osoby. Dwunastoletni bohater dramatu nie potrafi komunikować swoich przeżyć,
przez co przestaje być zrozumiały dla rówieśników. Mierzy się z myślami, jakie wywołuje w nim
postać ojca i to względem niej buduje własną wartość. Kolejne spotkania i rozmowy pomagają
chłopcu zaakceptować śmierć rodzica, ale przede wszystkim odnaleźć siebie.

Tekst nagrodzony w 33. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży organizowanym
przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Czytanie odbędzie się w ramach projektu edukacyjnego „Pryzmaty teatralne”, finansowanego ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury oraz przez Samorząd Województwa Opolskiego.