Centrum Edukacji Kulturalnej przy Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu od września 2022 roku rozpocznie realizację dwóch projektów: „Pryzmaty teatralne” oraz „Horyzont. Edukacja”. W związku z tym, ogłaszamy nabór grup przedszkolnych i szkolnych. Zgłoszone klasy i przedszkola partnerskie wezmą aktywny udział w zaproponowanych wydarzeniach.

Współpraca teatru i placówek edukacyjnych ma na celu:

- poszerzenie oferty edukacyjnej o nowatorskie działania;

- integrację różnych środowisk;

- propagowanie działań o charakterze edukacyjnym i inkluzyjnym;

- kształtowanie postawy widza zaangażowanego;

- tworzenie wzorca uczestnictwa dzieci, młodzieży w kulturze teatralnej;

- rozwój kreatywności, wrażliwości, kompetencji artystycznych i kulturowych dzieci i młodzieży.

W ramach programu oferujemy:

SZKOŁY

- udział w warsztatach pedagogiczno-teatralnych związanych ze spektaklami;

- udział w spotkaniach z twórcami;

- udział w czytaniach dramatów adresowanych do dzieci i młodzieży;

PRZEDSZKOLA

- udział w zajęciach dotyczących opowiadania historii;

- udział w zajęciach ruchowych;

- udział w zajęciach ze sztuki performance.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt z Centrum Edukacji Kulturalnej pod mailem: edukacja@teatropole.pl.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela Sandra Lewandowska (tel. 608 601 297).   

Projekty „Pryzmaty teatralne" oraz „Horyzont. Edukacja" finansowane są przez Samorząd Województwa Opolskiego.

Projekt „Pryzmaty teatralne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Edukacja kulturalna”.

Projekt „Horyzont. Edukacja” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje. Edycja 2022”.

fot. Krzysztof Gandecki