Prowadzenie: Agnieszka Zientarska
Termin: 25 października 2022, godz. 18.00
Wiek: 16+

Comiesięczne spotkania poświęcone będą odnajdywaniu siły głosu i autoprezentacji. Spotkanie
pierwsze to ćwiczenia, gdzie położony zostanie nacisk na koordynację: oddychania, fonacji,
artykulacji i rezonansu. Wykorzystane zostaną również ćwiczenia Kristin Linklater, by uwolnić
swój głos w wyrazie artystycznej i ludzkiej wolności.

Wejściówki do pobrania na stronie internetowej Teatru.