Prowadzenie: Ewa Malik, Agnieszka Zientarska

ZIEMIA OBIECANA. Nieustający dialog między twórcą, dziełem a odbiorcą

Przestrzeń między twórcą a odbiorcą jest niezwykle istotna i ciekawa. Dlaczego dzieło sztuki jest wspólne dla wielu, ale nigdy nie jest identyczne dla dwóch różnych osób? Podczas warsztatów przyjrzymy się relacji twórca – dzieło – odbiorca. Spróbujemy wspólnie wydobyć ukryte znaczenia „Ziemi obiecanej” w reż. Piotra Ratajczaka.

Wejściówki do pobrania na stronie internetowej Teatru.

fot. Edgar de Poray

O czym jest spektakl?

Dzieło Reymonta opowiada historię trójki przyjaciół – młodego inżyniera Karola Borowieckiego, handlowca Moryca Welta i syna fabrykanta Maksa Bauma, których celem jest założenie fabryki i zarobienie milionów. Drapieżna, kapitalistyczna Łódź końca XIX wieku stanowi tło wydarzeń obnażających bezkompromisowość wolnorynkowej gry oraz psychologiczne podłoże wyzysku wobec tych jednostek, które zachowały odruchy sumienia.

„Ziemia Obiecana” to opowieść o marzeniach, nieposkromionej ambicji oraz dążeniu do celu bez względu na koszty i konsekwencje. Niezależnie od klasy i pochodzenia każdy — począwszy od zwykłego robotnika po prezesa wielkiej fabryki — snuje sen o lepszym życiu i sukcesie. Mechanizm dążenia do władzy, sławy i pieniędzy jest nam wszystkim dobrze znany.

W dziewiętnastowiecznej eksplozji wielkich karier i fortun łódzkich fabrykantów, połączonej ze spektakularnymi upadkami i bankructwami, mogą przejrzeć się również nasze czasy. Czasy wielkich aspiracji i ogromnych pieniędzy mnożonych w rytmie zegara odliczającego minuty do nieuchronnej katastrofy.

A może tego zegara nie da się już zatrzymać?